Informace

Podmínky užití

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek.

Provozovatelem internetových stránek www.bubileg.cz je Ing. Bc. Michal Bubílek, se sídlem Varnsdorf, Pražská 2953 (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

 

Odkazy na webové stránky třetích subjektů

Na webových stránkách naleznete odkazy na webové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. Nemůžeme tyto webové stránky nijak ovlivnit a nepřebíráme tedy ve vztahu k těmto webovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytujeme v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné. Jestliže využijete některý z těchto odkazů, pak automaticky opustíte naše stránky.

 

M. Bubílek