Informace

Prohlášení o přístupnosti

Tato webová prezentace byla vystavěna v souladu s českými Pravidly tvorby přístupného webu.

Snažíme se, aby webová stránka byla v souladu s českými Pravidly tvorby přístupného webu a WCAG.

Našim cílem je kvalitní zpřístupnění obsahu webové stránky všem bez ohledu na používané technologie nebo handicap uživatele.

Pravidla jsou shrnuta do šesti základních kapitol:

  1. Obsah webových stránek je dostupný a čitelný
  2. Práci s webovou stránkou řídí uživatel
  3. Informace jsou srozumitelné a přehledné
  4. Ovládání webu je jasné a pochopitelné
  5. Odkazy jsou zřetelné a návodné
  6. Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

 

Najdete-li problém, pro brzké napravení informujte prosím správce webu.